طرز کار موتور دیزل

طرز کار موتور دیزل ، سوختن سوخت در موتورهای احتراقی، داخل سیلندر استوانه ای شکل با یک پیستون داخل آن همراه با حرکت رفت و برگشتی پیستون، انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید طرز کار موتور دیزل