تلسکوپی فرمان

تلسکوپی فرمان ، تلسکوپی فرمان که در اصطلاح علمی همان ستون فرمان می باشد یکی از اجزای اصلی و مهم سیستم فرمان خودرو می باشد که وظایف زیادی را در سیستم فرمان خودرو به عهده دارد که در صورت خرابی و یا بروز ایراد در آن مشکلات زیادی را در رانندگی و فرمان پذیری خودرو به وجود می آورد.

تلسکوپی فرمان در نگاه اول لوله ای است که غربیلک فرمان را به جعبه فرمان متصل می کند. به دلیل موقعیت مکانی جعبه فرمان و شکل کابین خودرو نمی توان غربیلک فرمان را مستقیما به جعبه فرمان متصل نمود این ارتباط توسط میل فرمان در بر گیرنده تلسکوپی فرمان می باشد انجام می شود و میل فرمان خود توسط چارشاخه و بلبرینگ فرمان و قیدهای دیگر به جعبه فرمان و غربیلک متصل می شود.

 

فرمان بشکن و تلسکوپی خودرو چیست؟


در اکثر خودروها برای راحتی راننده مجموعه میل فرمان و تلسکوپی دارای قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد که این هم به صورت مکانیکی و هم به صورت برقی صورت می گیرد به این نحو که در مدل های مکانیکی با خلاص کردن اهرم میل فرمان می توان میل فرمان را در محل های تعیین شده تنظیم کرد و در مدل های برقی که راحتی بیستری دارد این کار توسط موتورهای الکتریکی انجام می شود.

 

رفع صدای تق تق فرمان هنگام چرخش


در زیر به بعضی ایرادهای متداول که ممکن است برای تلسموپی فرمان پیش آید اشاره می کنیم:
• برای تق تق هنگام پیچیدن فرمان: تق تق کردن در زمان پیچیدن فرمان می توان به دلیل خراب شدن کله پلوس چرخ یا خشکی خرابی بلبرینگ تلسکوپی باشد که برای تشخیص دقیق آن فرمان را کاملا به یک سمت چرخانده و شروع به حرکت کرد، اگر دراین حالت صدای تق تق داشته باشد مربوط به خراب شدن پلوس می باشد اما اگر صدای تق تق فرمان همزمان با چرخش فرمان باشد می توان پی برد که بلبرینگ تلسکوپی خشک یا خراب شده است.
• ایراد دیگری که ممکن است برای تلسکوپی فرمان بروز نماید لرزش و ارتعاش فرمان باشد که این لرزش به دلیل بالانس یا ایراد پلوس و جلو بندی نباشد که در این حالت باید پیچ های مجموعه جعبه فرمان و تلسکوپی فرمان سفت و واشر بندی شود.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، ستون فرمان یکی از اجزای اصلی سیستم خودرو است که وظایف زیادی را به عهده دارد و در صورت خرابی و بروز ایراد در آن مشکلات زیادی را در رانندگی و فرمان پذیر خودرو به وجود می آورد.