فن خنک کننده رادیاتور و ایرادها آن

فن خنک کننده رادیاتور و ایرادها آن ، خنک کردن آب رادیاتور به وسیله فن رادیاتور انجام می شود و وجود فن امری ضروری می باشد زیرا در موتورهای احتراق داخلی کاهش دمای موتور که ناشی از احتراق است توسط جریان آب در بلوک سیلندر انجام می شود و آب توسط واتر پمپ در یک مسیر بسته بین رادیاتور و موتور جریان می یابد لازم است آب در رادیاتور تا دمای مشخص خنک شود.

در خودروهای قدیمی پروانه که در جلو رادیاتور قرار داشت توسط تسمه ای که مستقیما به سر میل لنگ متصل بود وظیفه خنک کردن آب رادیاتور را بر عهده داشت. اما به دلیل کارکرد دائمی پروانه امکان سرد شدن و پایین آمدن دمای آب بیش از حد را باعث می شود، همچنین کارکرد دائمی پروانه باعث افرایش صدای موتور می شود اما در خودروهای جدید پروانه حذف شده و به جای آن فن الکتریکی جایگزین شده است که نیروی خود را از یک موتور فن با تغذیه الکتریکی می گیرد.

 

فن خنک کننده رادیاتور اتومبیل


فن خنک کننده در عین حال که عملکرد بهتری نسبت به پروانه دارد اما به دلیل پیچیدگی بیشتر نسبت به پروانه ممکن است با مشکلات و ایرادتی مانند کارنکردن که منجر به داع شدن موتور و آسیب جدی مانند سوختن واشر سر سیلندر می شود و یا کار کردن یک سره و مدام به نحوی که رله ها عمل نکرده و دستور ایسیو برای خاموش کردن فن را به موتور فن انتقال نمی دهند.

 

ترموستات


کلیه موتورهای احتراقی داخلی که با مصرف سوخت فسیلی و تبدیل انرژی شیمیایی ناشی از احتراق آن به انرژی مکانیکی کار می کنند. دارای سیستم خنک کننده هستند و موتورهایی هم که سیستم خنک کننده آن ها برپایه آب است در سیستم خنک کننده خود دارای قطعه ای به نام ترموستات می باشد که بین موتور و رادیاتور آب قرار دارد و وظیفه دارد دمای حرارات موتور را در دمایی که توسط کارخانه سازنده به عنوان دمای بهینه برای عملکرد بهتر موتور معرفی شود نگه دارد. ترموستات هاسس که در موتور خودرو استفاده می شوند اکثرا شامل محفظه ای می شوند اکثرا شامل محفظه ای بسته که در آن یک پودر مومی قرار دارد و در دمای خاص ذوب می شود می باشد، و با انبساط هنگام ذوب عمل قطع و وصل شدن جریان آب بین موتور و رادیاتور را مدیریت می کند.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، رادیاتور به وسیله فن خودرو خنک می شود و وجود فن امری ضروری می باشد. کلیه موتورهای احتراقی داخلی که با مصرف سوخت فسیلی و تبدیل انرژی شیمیایی ناشی از احتراق آن به انرژی مکانیکی کار می کنند.