موتور احتراق داخلی

موتور احتراق داخلی ، موتورهای احتراق داخلی به دو گروه عمده دیزلی و بنزینی تقسیم می شود که البته موتورهای با سوخت هیدروژن و سوخت های جایگزین دیگر هم زیر مجموعه این دو گروه می باشند. موتور دیزلی به موتوری گفته می شود که از سوخت گازوئیل برای احتراق استفاده می کند

و اصول کار آن متراکم کردن هوا و به دنبال آن داغ شدن هوا داخل محفظه سیلندر و پیستون می باشد به این صورت که هوا وقتی وارد محفظه سیلندر می شود 14 الی 25 واحد متراکم می شود و با توجه به قانون دوم ترمودینامیک کاهش حجم و افزایش فشار موجب افزایش دمای هوای متراکم شده تا حدود 50 درجه سانتی گراد می شود و اسپری شدن سوخت در این حالت بر روی هوای متراکم داغ باعث بروز انفجار و به عقب رانده شدن پیستون می شود و به این ترتیب انرژی جنبشی تولید می شود.


موتور بنزینی چیست؟


موتورهای بنزینی به موتورهایی گفته می شود که از سوخت بنزین یا گاز طبیعی برای احتراق استفاده می کنند و اصول عملکرد آن ها بر پایه متراکم شدن همزمان سوخت و هوا و ایجاد جرقه توسط شمع در زمان تعیین شده برای وقوع انفجار می باشد. به این صورت زمانی که مخلوط هوا و سوخت که نسبت ایده آل آن 14/7 واحد جرم هوا در برابر 1 واحد جرم سوخت می باشد وارد محفظه احتراق می شود در زمانی که تراکم صورت گرفت جرقه ای توسط شمع زده می شود و انفجار رخ خواهد داد و با عق رانده شدن پیستون و انتقال نیرو به میل لنگ انرژی جنبشی تولید می شود. نیرویی که در انفجار موتورهای دیزلی تولید می شود در محدوده 10 الی 15 تن می باشد و در موتورهای بنزینی در محدوده 2 الی 3 تن نیرو در هر احتراق به هر کدام از پیستون ها وارد می شود.

 

اجزای موتور ماشین


قسمت اصلی موتور ماشین بلوکه موتور می باشد که در داخل آن استوانه های تو خالی که محل قرار گرفتن پیستون می باشد قرار دارد و در آن مجراهایی برای عبور روغن که سبب روانکاوی می شود و همچنین آب که باعث خنک کاری می شود تعبیه شده است و هنگامی که پیستون در محل سیلندر قرار می گیرد و توسط رینگ های مخصوص آب بندی می شود بر روی بلوکه موتور یا همان سیلندر، سر سیلندر قرار می گیرد تا مسیر رفت و برگشت مجراهای روغن و آب در یک سیکل طراحی شده تکمیل شود و پیستون که توسط شاتون به میل لنگ متصل است پس از هر انفجار نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل کرده و میل لنگ باعث چرخش میل لنگ شده و حرکت دورانی میل لنگ به مجموعه گیربکس و دیفرانسیل منتقل می شود و در نهایت باعث حرکت خودرو خواهد شد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، موتورهای دیزلی و بنزینی به دو گروه تقسیم می شوند و موتورهایی با سوخت هیدورژن و سوخت های جدید زیر مجموعه این گروه از موتورها هستند.