اجزای گیربکس

اجزای گیربکس ، گیربکس مجموعه ای است که دور موتور را به نسبت های گوناگون (بسته به فرمان راننده ) به وسیله سایر تجهیزات سیستم انتقال توان، به چرخ ها رسانده و سرعت مد نظر راننده را فراهم می کند. به همین دلیل گیربکس طراحی و در خودروها نصب می گردد

تا بدون اینکه موتور از محدوده از دور حداکثر راندمان خارج گردد، دور و سرعت متفاوتی به چرخ ها انتقال یابد.

در ادامه این متن قصد داریم شما را با اجزا و قطعات گیربکس آشنا کنیم. باما همراه باشید.


اجزای گیربکس


گیربکس دارای اجزایی می باشد که در ادامه به بعضی از اجزای گیربکس اشاره می کنیم:
• دسته دنده : دسته دنده، دم دستی ترین قطعه از سیستم گیربکس است که به صورت یک میله فلزی در داخل کابین نمایان شده و محل دنده های مختلف ( از دنده 1 تا عقب )، مدلی شبیه H دارد البته در خودروهای اتوماتیک داستان کاملا متفاوت است و حتی شاید خبری از دسته دنده به صورت فلزی نباشد.
• میل ماهک : پس از دسته دنده، میل ماهک قرار دارد که از یک سر به دسته دنده و از سر دیگر بع ماهک وصل است. مکانیزم حرکت میل ماهک دنده می تواند به صورت یکی از این موارد باشد:
- دستی
- الکتریکی
- خلائی
- هیدرولیکی

 

قطعات گیربکس


در این قسمت نیز قصد داریم به برخی قطعات گیربکس اشاره کنیم که دانستن اطلاعاتی در مورد آن ها می تواند به افزایش عمر هریک از این قطعات کمک کند.
• ماهک : ماهک دنده، قطعه ای کمانی شکل استکه با حرکت آن، کشویی دنده حرکت کرده و در نتیجه چرخ دنده مد نظر وارد کار شده و سرعت خودرو تغییر می نماید. حرکت ماهک دنده نیز از طریق میل ماهک و براساس روش های فوق الذکر تامین می گردد. پس واضح است که به ازای هر میل ماهک، یک ماهک در گیربکس وجود دارد.
• کشویی دنده : کشویی دنده هم در قسمت داخلی و هم خارجی دارای شیار است. شیار بیرونی مخصوص ماهک دنده بوده و شیارهای داخلی نیز جهت ارتباط با چرخ دنده مذکور قرار گرفته و در نهایت کشویی و چرخ دنده هم سرعت می شوند.
• چرخ دنده : چرخ دنده ها را شاید بتوان مهمترین جزء گیربکس دانست که در خودروهای سواری براساس دو مفهوم راستای انتقال توان و فرم دندانه تقسیم بندی می شوند.

 


نتیجه گیری:


به طور کلی، گیربکس مجموعه ای است که دور موتور را به نسبت های مختلف به وسیله تجهیزات انتقال توان به چرخ دنده ها می رساند . گیربکس دارای اجزا و قطعات مختلفی می باشد.