طرز کار موتور دیزل

طرز کار موتور دیزل ، سوختن سوخت در موتورهای احتراقی، داخل سیلندر استوانه ای شکل با یک پیستون داخل آن همراه با حرکت رفت و برگشتی پیستون، انجام می گیرد.

حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط شاتون و میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود. در بالای سیلندر (استوانه) دو دریچه ورودی و خروجی (سوپاپ) وجود دارد که با گرفتن حرکت از میل سوپاپ، اجازه ورود هوای مورد نیاز عمل احتراق و همچنین خروج دود حاصل از احتراق انجام شده را می دهند. در موتورهای دیزل سوخت توسط پمپ انژکتور به پودر تبدیل شده و سپس به داخل استوانه سیلندر پاشیده می شود. حرکت پیستون داخل سیلندر و تراکم سوخت و هوا داخل سیلندر و انفجار مخلوط سوخت و هوای متراکم شده و همچنین چرخش میل لنگ همراه با باز و بسته شدن سوپاپ ها در زمان های معین و آزاد شدن انرژی شیمیایی سوخت و تبدیل آن به کار مفید، در موتورها به صورت چهار حرکت پیستون و یا دو حرکتآن تکمیل می شود. نوع اول موتور چهار زمانه و نوع دوم موتور دو زمانه نامیده می شود.

 

حالت های موتور چهار زمانه


• مکش ( تنفس): با حرکت پیستون از نقطه بالای سیلندر به طرف پایین سیلندر، حجم داخل فضای بسته سیلندر افازیش یافته و لذا خلا نسبی ایجاد می شود و فشار داخل سیلندر از فشار جو کمتر می شود.
• تراکم (کمپرس): پیستون از نقطه پایین سیلندر به طرف بالا حرکت می کند و در اثر حرکت میل لنگ به طرف بالا، هوای وارد شده به داخل سیلندر در مرحله قبل (مکش)، متراکم می شود.
• احتراق (کار): در این حالت سوخت (گازوئیل) به وسیله سوخت پاش(انژکتور) به صورت پودر شده به داخل هوای متراکم داغ سیلندر پاشیده می شود.
• تخلیه: در این مرحله گازهای سوخته شده در مرحله احتراق، با بالا آکدن پیستون به سمت بالای سیلندر از آن خارج می شوند.


چرخه دیزل


چرخه دیزل یا سیکل دیزل، در علم ترمودینامیک چرخه ی ایده آل موتورهای احتراق داخلی اشتعال تراکمی است. این چرخه ترمودینامیکی از یک فرایند هم حجم، یک فرایند هم فشار و دو فرایند هم آنتروپی ثابت تشکیل شده است.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، سوختن سوخت در موتورهای احتراقی، داخل سیلندر استوانه ای شکل با یک پیستون داخل آن همراه با حرکت رفت و برگشتی پیستون، انجام می گیرد.