معرفی انواع لوازم یدکی خودرو  ، از بسیاری از لوازم یدکی پیچ ها و مهره ها هستند . پیچ ها از اتصالات خیلی مهم و مورد استفاده در صنایع و زندگی روزانه هستند که به شکل استوانه ای درست می شوند که روی آن به تناسب کاربرد پیچ ، روی آن رزوه می شود .


رزوه ها می توانند خیلی عمیق یا خیلی کم باشند یا با پله های بلند یا کوتاه . سرپیچ ها یا به اصطلاح گل پیچ ها از تناسب ابزار گوناگون مدل های گوناگون همانند سر شش گوش ، سر چهار گوش ، خزینه آلنی ، پیچ گوشتی خور و … فرم می گیرند . 
از دیگر انواع لوازم یدکی مهره ها می باشند . به تناسب خصوصیات های رزوه ی پیچ ها ، مهره ها برای هر پیچ درست می شود . مهره جسمی حلقه ای شکل است درون آن به تناسب پیچ های گوناگون رزوه میشود و خارج آن به تناسب ابزار گوناگون به شکل های مختلف همانند : شش ضلعی ، چهار ضلعی ، شیار دار برای کار کردن با دست و … تولید می شوند .
پیچ ها به همراه مهره ها به شکل نر و مادگی عمل می کنند و مکمل همدیگر هستند . این نکته را در نظر داشته باشید که پیچ ها میتوانند بدون مهره مورد استفاده قرار بگیرند وداخل سطحی فرو بروند . پیچ ها و مهره ها دارای جنس های گوناگونی می باشند که عبارت است از : فولادی ، پلاستیکی و ....
آرم ها یا نشان ها از مدت زمان های گذشته برای شناسایی و یا تبلیغات یا توضیح چیزی مورد استفاده قرار می گرفتند . از این جهت نمی شود آرم ها را از انواع لوازم یدکی خودرو به شمار آورد . اما به علت اهمیت آن ها در این مطلب می خواهیم بعضی از آن ها را معرفی نماییم .
آرم ها خاص می باشد و می شود از معنی ویژه ای برخوردار است . خصوصیت خاص بودن آن ها سبب شده است که در دنیای تجارت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستند . آرم ها از لحاظ ظاهری می شود برجسته یا به شکل یک تلق چسبان یا به فرم های دیگر و با جنس های گوناگون پلاستیکی فلزی و … تولید شوند .
خارها به شکل کلی موظف هستند برای نگه داشتن اجزایی که احتیاج به سکون یا گیر کردن به اجزای دیگر را دارا می باشند . خارها یا مستقیم همانند خار استفاده می شوند ، یا به شکل ترکیبی با ابزار و لوازم دیگر ، برای مثال با پیچ مهره ترکیب می شود و یک مهره خاردار به وجود می آید .