معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو ، هدف اصلی از معاینه فنی خودرو در واقع آزمایش آلاینده ها از ابتدای ورود خودرو به سالن معاینه فنی، اندازه گیری و اندازه آلاینده های به وجود آمده از احتراق موتور را ذکر می نماید.

از مهم ترین قسمت های معاینه فنی و تضمین کننده ی ایمنی خودرو، از کارایی سیستم ترمز خودرو است که اگر در هر یک از تست های ترمز اعم از: ترمز جلو، عقب، ترمز دستی، تفکیک چپ و راست که در این شرایط لازم می باشد که اشکالات برطرف شود.


شرایط معاینه فنی خودرو:


طبق قانون جدید شرایط معاینه فنی خودروها در سال های 97و 98 خودروهایی که تا 4 سال ساخت احتیاجی به گرفتن معاینه فنی ندارند. ماشین هایی که فاقد معاینه فنی هستند روزانه 50 هزار تومان جریمه نقدی را با خود به همراه دارد.
معاینه فنی سال های بسیار زیادی است که الزامی شده و در طرح کم شدن کارکرد کنترل به شکل مکانیزه می باشد. معاینه فنی خودروها توسط دوربین های گوناگونی که در سطح مختلف شهر وجود دارد و تعداد آن 1204 عدد می باشد و خودرو ها را از نظر داشتن و یا نداشتن معاینه فنی کنترل می نماید.


مدارک مورد نیاز برای برخورداری از معاینه فنی:


اصل کارت یا سند خودرو
فرم تشخیص عیب های ظاهری
ارائه ی مدارک مورد نیاز معاینه فنی خودرو
ثبت نمودن اطلاعات به طور کامل در سیستم
گرفتن بارکد بعد از ثبت اطلاعات پرداخت
هزینه لازم معاینه فنی خودرو
بیشتر اوقات قانون معاینه فنی در کنترل نمودن ظاهر خودرو به شکل زیر است:
کمربند ایرانی، شیشه ها، برف پاک کن ها، شیشه شور، وضعیت لاستیک ها، وضعیت بلوری چراغ های جلو، خارج شدن بدنه از فرم اصلی، پوسیدگی بدنه، وضعیت متعلقات اضافی، چراغ ترمز، چراغ دنده عقب، وضعیت دود خروجی، وضعیت اگزوز، چراغ راهنما، چراغ های عقب و ... می باشد.