موتور احتراق داخلی

موتور احتراق داخلی ، موتورهای احتراق داخلی به دو گروه عمده دیزلی و بنزینی تقسیم می شود که البته موتورهای با سوخت هیدروژن و سوخت های جایگزین دیگر هم زیر مجموعه این دو گروه می باشند. موتور دیزلی به موتوری گفته می شود که از سوخت گازوئیل برای احتراق استفاده می کند و اصول کار آن متراکم کردن هوا و به دنبال آن داغ شدن هوا داخل محفظه سیلندر و پیستون می باشد به این صورت که هوا وقتی وارد محفظه سیلندر می شود 14 الی 25 واحد متراکم می شود و با توجه به قانون دوم ترمودینامیک کاهش حجم و افزایش فشار موجب افزایش دمای هوای متراکم شده تا حدود 50 درجه سانتی گراد می شود و اسپری شدن سوخت در این حالت بر روی هوای متراکم داغ باعث بروز انفجار و به عقب رانده شدن پیستون می شود و به این ترتیب انرژی جنبشی تولید می شود.

فن خنک کننده رادیاتور و ایرادها آن

فن خنک کننده رادیاتور و ایرادها آن ، خنک کردن آب رادیاتور به وسیله فن رادیاتور انجام می شود و وجود فن امری ضروری می باشد زیرا در موتورهای احتراق داخلی کاهش دمای موتور که ناشی از احتراق است توسط جریان آب در بلوک سیلندر انجام می شود و آب توسط واتر پمپ در یک مسیر بسته بین رادیاتور و موتور جریان می یابد لازم است آب در رادیاتور تا دمای مشخص خنک شود.

تفاوت خودروبر و یدک کش

تفاوت خودروبر و یدک کش ، خودروبر دارای کشی می باشد که خودرو شما را بر روی آن سوار کرده و سپس به سمت مقصد حمل می کند، اما یدک کش به وسیله ی زنجیر و یا سیم بکسل خودروی شما را به انتهای قلاب خودرو یدک کش متصل کرده و تا مقصد به دنبال خود می کشد.

تلسکوپی فرمان

تلسکوپی فرمان ، تلسکوپی فرمان که در اصطلاح علمی همان ستون فرمان می باشد یکی از اجزای اصلی و مهم سیستم فرمان خودرو می باشد که وظایف زیادی را در سیستم فرمان خودرو به عهده دارد که در صورت خرابی و یا بروز ایراد در آن مشکلات زیادی را در رانندگی و فرمان پذیری خودرو به وجود می آورد.

بلوک سیلندر

بلوک سیلندر ، محلی است که در آن سیلندرها تعبیه شده است.