چرا فرمان اتومبیل در برخی کشورها در سمت راست قرار دارد؟
چرا فرمان اتومبیل در برخی کشورها در سمت راست قرار دارد؟

چرا فرمان اتومبیل در برخی کشورها در سمت راست قرار دارد؟، آیا تابه‌حال به فرمان ماشین خود دقت کرده‌اید؟ برای بسیاری از ما رانندگی در خودرویی که فرمان آن در سمت مخالف باشد تقریباً غیرممکن است. تغییر سمت فرمان به سیستم رانندگی رایج در هر کشوری مرتبط است. بسیاری از کشورهای جهان از سیستم چپ فرمان استفاده می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر در این کشورها خودروها از سمت راست جاده حرکت می‌کنند. اما دراین‌بین اندک کشورهایی هم یافت می‌شوند که از سیستم راست فرمان استفاده کرده‌اند.

فرمان ماشین و ریشه های تاریخی آن!

اگرچه از اختراع اتومبیل کمتر از صد و پنجاه سال می‌گذرد اما ظاهراً فرمان ماشین ریشه‌ای تاریخی دارد. از گذشته تاکنون بیشتر انسان‌ها راست دست بوده‌اند و شمشیر را در سمت چپ خود می‌بستند. سواران جنگی به‌منظور جلوگیری از برخورد با شمشیر سوارانی که از سمت مقابل می‌آمدند از سمت چپ راه حرکت می‌کردند. سوار و پیاده شدن از اسب‌ها در کناره جاده با پای راست نیز در این سیستم حرکتی آسان‌تر بود. از سوی دیگر سوارکاران در هنگام مبارزه می‌بایست شمشیر خود را دست قدرتمندتر (دست راست) گرفته و در سمتی قرار می‌ایستاند که شمشیر به فرد مقابل نزدیک‌تر باشد. با توجه به راست دست بودن اغلب جنگجویان سیستم حرکت از چپ تا سال‌ها مرسوم بود. حتی کالسکه‌ها نیز در خارج و داخل شهرها از این قانون تبعیت کردند. مردم عادی نیز بدون دلیل خاصی از سمت چپ آنها حرکت می‌کردند.

با انقلاب کبیر فرانسه و شکسته شدن نظام طبقاتی کالسکه سواری رفته‌رفته کمتر شد و مردم نیز تمایلی برای حفظ قانون پیشین نداشتند. دراین‌بین تنها کشورهایی که تحت استعمار انگلستان بودند همچنان از این سیستم حرکتی استفاده می‌کردند.

تغییر جهت حرکت و تاثیر آن بر فرمان ماشین ها

رانندگی از سمت راست (چپ فرمان) از زمان ابداع حمل‌ونقل 4 اسبی شکل گرفت. در این شیوه از 4 اسب به‌صورت مستطیلی استفاده می‌شد و با توجه به این که برای راننده گاری صندلی خاصی در نظر گرفته نشده بود او به دلیل راست دست بودن به اسب‌های سمت چپ متمایل می‌شود با شلاقی که در دست راست داشت اسب‌ها را هدایت می‌کرد. از سوی دیگر به دلیل بزرگ بودن چنین وسایلی رانندگان برای دید بهتر و جلوگیری از برخورد با وسایل روبرو باید به مرکز جاده نزدیک‌تر می‌بودند؛ نتیجه آنکه سیستم حرکت دچار تغییری اساسی شد و این بار گاری‌ها از سمت راست جاده حرکت می‌کردند. این شیوه نسبت به سیستم حرکت از چپ محبوبیت بیشتری پیدا کرد و در اغلب نقاط دنیا مورداستفاده قرار گرفت. با تولید اتومبیل ها نیز فرمان در سمت چپ و سیستم رانندگی در بیشتر کشورها حرکت از راست جاده شد.

امروزه تنها 35 درصد مردم دنیا از سیستم راست فرمان (رانندگی در سمت چپ) استفاده می‌کنند. کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا، نیوزلند و هند ازجمله این کشورها هستند.